Qishloq xo’jaligi
DJI 0059 1

BIZNING VISYONIMIZ O’ZBEKISTONDA O’ZBEK AGRAR IMKONIYATLARINI MAKSIMIZATSIYA QILISH UChUN O’ZBEKISTONDA zamonaviy qishloq xo’jaligi va texnologiyasini amalga oshirishdir.

Maqsadimiz – 2025 yilga qadar tovar hosili hosildorligini 200 foizga oshirish.